ข้อเสนอโครงงาน

10 ก.พ.

ชื่อโครงงาน
วาฟเฟิล “Waffle” ♥♥

ทีมพัฒนา

 1. นางสาวชุติมา    คำตัน               เลขที่ 19
 2. นางสาวณิยวรรณ    สีนิล           เลขที่ 20
 3. นางสาวสุทธาสินี    พิศดาร       เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)

โรงเรียนสรีสวัสดิ์วิทยาคาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์อริศรา สะสม

หลักการและเหตุผล

วาฟเฟิล เป็นแป้ง หรือ แป้งเค้กผสมผสานกับ นม เนย และนำ้ตาล ทีนำมาทำให้สุกในแม่พิมพ์ที่เป็นเหล็ก ทำให้มีลวดลาย และลักษณะรูปร่างที่โดดเด่น ซึ่งมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิด และรูปร่างของแม่พิมพ์ และสูตรในการทำ

วาฟเฟิลเป็นอาหารยอดนิยมทั่วโลกโดยเแพาะอย่างยิ่งในประเทศเบลเยียม และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลากหลายรสชาติ เช่น สตรอเบอร์รี่,ช็อคโกแลต,น้ำตาล,น้ำผึ้ง เป็นต้น วาฟเฟิลสามารถนำมาเป็นของว่าง หรือ อาหารเช้าก้ได้ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพได้

 

วัตถุประสงค์

 1. ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นจึงได้นำเสนอวิธีการทำวาฟเฟิล ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้
 2. เพื่อให้ผุู้สนใจเกี่ยวกับการทำวาฟเฟิลได้เข้ามาศึกษาวิธีการทำ และสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับสูตรการทำได้อย่างกว้างขวาง
 3. เพื่อให้ผู้สนใจมีทักษาะความสามารถด้านประกอบอาหารอย่างเพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเชิงธุรกิจได รวมทั้งมีความคิดริเริ่งสร้างสรรค์ในการพัฒนางานและสร้างงาน
 4. เพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

 1. ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของครูอริศรา สะสม
 2. ศึกษาสูตรในการทำวาฟเฟิล
 3. เผยแพร่โครงงานทาง www.wordpress.com, www.youtube.com และ www.flickr.com

รายละเอียดของการพัฒนา

 1. พัฒนาโครงงานโดยอาศัยโปรแกรม Ulead video Studio, Adobe Photoshop,PhotoScape
 2. เผยแพร่โครงงานทาง www.wordpress.com, www.youtube.com และ www.flickr.com

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. กำหนดหัวข้อของโครงงาน (วาฟเฟิล)
 2. วางแผนการดำเนินงาน
 3. สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
 4. ลงมือปฏิบัติงาน
 5. บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง
 6. จัดทำสื่อวีดีทัศน์
 7. สรุปผลการดำเนินงาน
 8. เผยแพร่โครงงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน
29  พฤศจิกายน พ.ศ.2553   ถึง  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำวาฟเฟิล
 2. สามารถนำทักษาด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่งสร้างสรรค์ในการพัฒนางานและสร้างงาน
 3. เพื่อให้ผู้จักทำมีประสบการณ์การทำงานระบบกลุ่ม และรู้จักแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: