ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

9 ก.พ.

โครงงานคอมพิวเตอร์จำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานประเภทนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาต่างๆ จุดสำคัญอยู่ที่เนื้อหาน่าสนใจ และความสวยงามของส่วนติดต่อผู้ใช้ นักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นักเรียนทั่วไปทำความเข้าใจได้ยาก หรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจมาเป็นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน

2. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อนำมาใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โครงงานประเภทนี้จะมุ่งเน้นที่การประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่หรือปรับปรุงสิ่งของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้

3. โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรือเพื่อความเพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่นเพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกด้วย ผู้พัฒนาควรสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่มีอยู่ทั่วไป และนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ

Advertisements

3 Responses to “ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์”

 1. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:32 PM #

  รู้จักเกี่ยวกับประเภทคอมพิวเตอร์มากขึ้น

  นางสาว ชุติมา คำตัน เลขที่ 19 ม.6/1(พ)
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 2. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:34 PM #

  มีความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายทาง

  นางสาว ณิยวรรณ สีนิล เลขที่ 20 ม.6/1(พ)

  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 3. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:36 PM #

  โครงงานคอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและด้านอื่นๆมากขึ้น
  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราเช่นกัน

  นางสาว สุทธาสินี พิศดาร เลขที่ 32 ม.6/1(พ)
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: