ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์

7 ก.พ.

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจอาจมีผู้ศึกษามาก่อนหรือเป็นเรื่องที่มีผู้ค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้โดยดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Advertisements

3 Responses to “ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์”

 1. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:38 PM #

  ทำให้เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของโครงงานคอมพิวเตอร์

  นางสาว ชุติมา คำตัน เลขที่ 19 ม.6/1(พ)
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 2. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:39 PM #

  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง

  นางสาว ณิยวรรณ สีนิล เลขที่ 20 ม.6/1(พ)

  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 3. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:40 PM #

  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่ฝึกให้เป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  นางสาว สุทธาสินี พิศดาร เลขที่ 32 ม.6/1(พ)
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: