บทที่ 1: บทนำ

17 ม.ค.

บทที่ 1 : บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                

ปัจจุบันในสังคมไทยของเรานั้น มีการนำเอาอาหารของชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะขนม  อาหารว่าง เช่น       ขนมปัง เค้ก และวาฟเฟิล เป็นต้น  ทำให้คนส่วนใหญ่หันไปบริโภคอาหาร  ขนมของชาวต่างชาติมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเสนอวิธีการทำขนมของชาวตะวันตกอย่างง่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปทำสำหรับรับประทานเองที่บ้าน ประกอบกับทาง  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน นำโดยครูอริศรา สะสม ได้ดำเนินการสอนโดยให้เผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์ผ่านทาง social network คณะผู้จัดทำจึงได้นำเสนอวิธีการทำขนมวาฟเฟิล ผ่านทางวีดีทัศน์ แล้วนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์youtubeเพื่อให้ผู้ที่สนใจทำขนม ได้ศึกษาวิธีการทำอย่างละเอียด

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

  1. ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงได้เสนอวิธีการทำขนมหวานซึ่งก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ผู้สนใจต้องการจะ ศึกษา
  2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำขนมหวานได้เข้ามาศึกษาวิธีการทำ และสามารถค้นคว่าเกี่ยวกับสูตรทำขนมได้อย่างกว้างขวาง
  3. เพื่อให้ผู้สนใจมีทักษะ ความสามารถ ด้านประกอบอาหารอย่างเพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพ มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเชิงธุรกิจได้ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานและสร้างงาน
  4. เพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

  1. ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของครูอริศรา สะสม
  2. ศึกษาสูตรในการทำวาฟเฟิล
  3. เผยแพร่โครงงานทาง http://www.wordpress.com, http://www.youtube.com และ http://www.flickr.com

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำขนมวาฟเฟิล
  2. สามารถนำทักษะด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน และสร้างงาน
  3. เพื่อให้ผู้จัดทำมีประสบการณ์การทำงานระบบกลุ่ม และรู้จักแก้ปัญหา เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: